Adresa: str. 1 Decembrie 1918, nr. 83, Jud. Giurgiu, Mun. Giurgiu

Persoana de contact: Ghenadie Gandrabură, Preşedinte
Telefon: 0726 744 214

Fundatia Umanitara EMMA

Fundația EMMA este o organizatie non-guvernamentala, non profit, infiintata in anul 1997 cu sediul social in județul Giurgiu, localitatea Giurgiu.

Scopul propus al fundatiei este de a promova excelenţa în managementul dezvoltarii durabile utilizand aspectele educationale catre organizatii, institutii publice sau private, specialisti si publicul larg prin diverse activitati si programe inovative.


Fundatia este preocupata de combaterea discriminarii, organizarea unor activitati de ajutorare materiala si morala a persoanelor defavorizate si construirea de modele pentru dezvoltare comunitara si incluziune sociala, sustinere pentru activism in cadrul societatii civile si dezvoltarea de expertiza pentru fundamentarea de politici publice mai bune.


Fundația EMMA este o organizație cu experiență națională în domeniul dezvoltarii durabile a antreprenoriatului si a mediului de afaceri in general, fiind implicată în construirea de modele de bune practici în acest sens (inclusiv înființarea de structuri de economie socială pentru crearea de noi locuri de muncă destinate persoanelor aparținând unor grupuri vulnerabile).

Inițiativele dezvoltate au țintit conceperea și furnizarea de servicii de dezvoltare a abilităților de muncă pentru diverse categorii dezavantajate (femei, persoane din mediul rural, persoane de etnie romă, persoane fără adăpost etc.), precum informare și conștientizare, consiliere și orientare în carieră, mediere în muncă, formare profesională în diferite domenii, crearea de noi locuri de muncă, dar și furnizarea de servicii sociale (persoane vârstnice, copii instituționalizați, copii cu deficiențe, adulți cu nevoi speciale, tineri din centre de plasament).


Prin inițiativele sale și cu sprijinul celor peste 40 de membri activi, Fundația EMMA sprjină promovarea de acțiuni civice și alternative educaționale și își asumă rolul de a crea noi oportunități de dezvoltare economică și socială inclusiv prin creșterea calității resurselor umane, menținând deschis dialogul cu instituțiile publice, cu mediul privat și cu alți actori ai societății civile.